Voorwaarden

Met passie voor Hond & Baas

Inschrijving  

 • Inschrijving vindt plaats via het inschrijfformulier op de website.
 • Definitieve indeling voor de cursus vind plaats na ontvangst van het gehele cursusgeld.
 • Restitutie van het cursusgeld bij tussentijdse beëindiging van een cursus is niet mogelijk.
 • Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers in te schrijven.

Aansprakelijkheid

 • U bent verplicht voor aanvang van de cursus het vaccinatieboekje te tonen. Honden die niet op de juiste manier zijn ingeënt, worden niet toegelaten op de cursus.
 • De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen; alle inentingen die gezien de leeftijd van de hond noodzakelijk zijn.
 • U bent te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade die u en uw hond kunnen veroorzaken.
 • Deelname aan de cursussen is geheel voor eigen risico.
 • HVZ is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door HVZ.
 • HVZ is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door u of uw hond aan derden voor, tijdens of na de cursus of andere activiteiten georganiseerd door HVZ.
 • U dient voor de aanvang van de cursus een WA-verzekering afgesloten te hebben. Let op dat ook uw hond(en) is (zijn) meeverzekerd.

Cursus

 • Alle cursisten dienen ruim op tijd aanwezig te zijn.
 • Op het terrein van HVZ dienen de honden, behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur(s), aangelijnd te zijn.
 • Op het terrein van HVZ mogen honden onderling niet spelen.
 • De kleding van de cursisten dient afgestemd te zijn op het trainen met honden.
 • Tijdens de cursussen dient er gewerkt te worden met een goed passende halsband en een riem van ca. 1.80m. Slipkettingen, touwen en fixatielijnen zijn niet toegestaan. Tenzij op verzoek van de instructeur(s).
 • Het gebruik van dieronvriendelijke trainingsmaterialen en/of methoden zijn tijdens de cursussen van HVZ niet toegestaan.
 • Voor aanvang van de cursus dienen de honden goed uitgelaten te worden. Eventuele ontlasting van de hond dient op en om het terrein van HVZ opgeruimd te worden.
 • Een goed resultaat is mede afhankelijk van uw eigen inzet en niet alleen ten tijde van de cursus.
 • Mochten u, uw partner of andere begeleiders van de hond tijdens de trainingen niet zelf alle lessen gevolgd hebben, dan gaan wij ervan uit dat informatie uit voorafgaande lessen is overgedragen. Dit om achterstand in het leerproces te voorkomen en eventueel oponthoud voor andere cursisten.

Lichamelijke gesteldheid

 • Indien een hond loops of een besmettelijke ziekte heeft, is toegang tot het HVZ terrein verboden.